odensea.dk

denmark

HOME-START

OP

Da Næsby fik sin egen skole


Den 1. november 1981 kunne Næsby skole fejre 50 års jubilæum, og i den anledning blev der bladet i de gamle annaler. En af de få der havde hele forløbet var Carl Jeppesen, der startede sin karriere ved Næsby skolevæsen som vikar i juni 1932. senere blev han fastansat og avancerede 1959 til skoleinspektør, 1966 til stadsskole-inspektør. Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev han rådmand for kultur- og skoleområdet og denne post varetog han indtil 1974. I et særnummer af skolebladet for Næsby skole i anledning af jubilæet har Carl Jeppesen på et par sider fortalt om udviklingen i de år, han var knyttet til skolen, og skolens nuværende inspektør har suppleret med træk af skolens historie med hovedvægten lagt på de senere år.

i denne forbindelse skal der berettes om det der gik forud for oprettelsen af skolen frem til indvielsen og starten 1. november 1931.

Næsby var oprindelig en del af Næsbyhovedbroby sogn. Den var en mindre udflytterby med kun 7 gårde, og børnene søgte naturligt til skolen i Broby. Her havde en af Frederik den syvendes gamle rytterskoler dannet rammen om undervisningen gennem lange tider, og antallet af elever var med årene blevet så stort, at der i 1873 oprettedes et andetlærerembede. I 1915 havde den gamle rytterskole for længst tjent sin tid ud, og der opførtes en ny hovedskole. Man benyttede lejligheden til at nedlægge to forskolelærerindeembeder, og der opførtes samtidig forskoler i Broby (Bogensevej 430 ) og Næsby ( Bogensevej172)

Som lærerinde i Næsby ansattes frk. M. Christoffersen, og hun afløstes1920 af fru Karen Margrethe Kabbeltved.

I sidste halvdel af 1920'erne foretoges der en del udstykninger i Næsby langs Bogensevej og Aagade, og på grundlag af embedsbøger og andet materiale fra hovedskolen i Broby og forskolen i Næsby, som for nylig er tilgået lokalarkivet er det muligt at belyse udviklingen 1 1920'erne:

 

       .............................fortsættelse følger

 

 

 

 

Copyright ©  2007-2008    www.odensea.dk