odensea.dk

denmark

HOME-START

OP

 

Brevet fra Mærsk Mc-Kinney Møller til Karlslunde Skole i Greve Kommune

 

1981

 

 

 

Brevet har følgende ordlyd:

 

 

Esplanaden 50

1098 København K.

 

 

Rektor Johan Lystrup                             3. februar 1981

Karlslunde Skole

Hovedgaden

2690 Karlslunde

 

 To busser med elever fra Deres skole og lærere eller andre voksne samledes igår udenfor vort hjem, og der råbtes og kimedes for at få porten lukket op. Ledsagende voksne fotograferede.

 

Turde jeg bede om, at man afholder sig fra sligt. Ærinde i mit hjem kunne man ikke have, og har skolen ønske om kontakt af saglige grunde, er det jo let at skrive til mig på kontoret.

 

Med venlig hilsen

 

underskrevet

Mærsk Mc-Kinney Møller

 

 

 

Historien bag brevet:

 

Vi var nogle lærere der på den tid arbejdede i samfundsfag eller historie med at beskrive og drøfte forskelle i forskellige boligtyper og boligkvarterer ved med København. Turen i 1981 var tilrettelagt i bus fra Karlslunde Skole og vi besøgte bl.a. nye parcelhusområder i Greve , Brøndbyplanen, et sølvbryllupskvarter i Valby og ovennævnte villaområde ved Valeursvej i Gentofte.

 

Formålet var at eleverne ved selvsyn skulle se hvordan forskellige samfundsgrupper boede. Skolen havde to hold af sted på samme tur på forskellige dage. Desværre gik det galt for den tur som skolen daværende viceskoleinspektør og lærer i historie Preben Leo Ipsen arrangerede. Den tur jeg stod for var de unge fra skolen ikke så pågående , så vi fik ikke noget brev.

 

Ja, sådan var det dengang for over 25 år siden.....

 

Lars Bjørnsten 21.04.2007

 

 

 

 

Copyright ©  2007-2009    www.odensea.dk