odensea.dk

denmark

HOME-START

OP

Odense - byens tilblivelse

Odenses historie og udseende er præget af ændringer i klimaet og deraf følgevirkninger med  ændringer i balancen mellem land- og vandområder særlig i den nordlige del af Odense omkring Odense Fjord. Dertil kommende den fysiske påvirkning fra mennesket.

Odense å har afvandet den store isrand der i istiden var ned over Sydfyn. Det betød at der var en stor flod , der har skabt de flade arealer omkring Odense å og Odense Fjord. Ind imellem det flade areal ses ådalene. Smeltevandet fra isranden i det sydfynske har søgt mod nordøst for at finde den nærmeste vej til de laveste områder.

Odense å afvander store områder fra det sydfynske bl.a. Arresø, Silke å , Hågerup å ,Sallinge å og har med sin længde på ca. 60 km. Åen har haft afgørende betydning for bosætningen på store dele af Fyn herunder Odense.  

 


 

Postkort, koloreret. Motiv: Odense set fra Nonnebakken 1852. Odense Å i forgrunden.
Kilde: Odense Bys Museer

Odense betydning som beliggende dybt inde i Odense fjord har gjort byen velegnet til bosættelse . Da den så nemt kunne besejles og forsvares . Det er sikkert at der i 988 var et bysamfund i Odense og at der blev anlagt en ringborg "Nonnebakken" af vikingerne. Normalt er selve byen en integreret del af ringborgen og livet udfoldes indenfor "murene" , således som forventer at det er sket i Aggersborg og i Hedeby. Dette var ikke tilfældet med Nonnebakken da byen er placeret på åens venstre bred mens ringborgen er placeret på højre bred. Derfor kunne det tænkes at formålet var at beskytte den indre del af Fyn mod indtrængende fjender ad vandvejen. Nonnebakkens indre diameter var ca. 120 meter.

 

 

Braunius stik over Odense udgivet første gang 1593

   Nonnebakken ses i forgrunden til venstre ved ringvolden

    

 

 

 

Copyright ©  2007-2008    www.odensea.dk