odensea.dk

denmark

HOME-START

OP

Odense

set geografisk.

 

 

Odense Havn

 

Odense er placeret ved den vigtige vej tværs over øen Fyn på højtliggende arealer mellem åen i syd og den nu udtørrede Næsbyhoved Sø i nord.

 

Bebyggelsen var i starten begrænset til den nordlige åbred og syd for åen lå en af Danmarks fem ringborge fra vikingetiden, Nonnebakken.

 

Eftertiden har fjernet så godt som alle rester af ringborgen. En egentlig byudvikling med fastlagte gader og karreer kan  kan spores arkæologisk tilbage til midten af 1000-tallet.

 

 

 

 

Copyright ©  2007-2008    www.odensea.dk