odensea.dk

denmark

HOME-START

OP

 

 

Ungdommens Rigsdag

Den 3 - 4 april 1965 

Christiansborg 

København

Arrangør: 

DSU Frederiksborg Amt

DSU Københavns Amt 

DSU Præstø Amt 

DSU Maribo Amt

 

 

Ungdommens Rigsdag

Byder gæster og delegerede velkommen til Christiansborg, hvor vi håber vi må få en god weekend sammen og samtidig opnå en frugtbar diskussion om spørgsmålene i enqueten " Ung mening"

Program

LØRDAG DEN 3. APRIL 1965

KI. 14.00 Ankomst og indkvartering

KI. 16.00 Velkomst ved formanden for DSU, Københavns   amt. Per Hansen

KI. 16.15 Valg af rigsdagsformand

                  Valg af 3 præsidiemedlemmer

                  Valg af 3 17-mandsudvalg:

KI. 17.00 Forhandlingerne påbegyndes: .

Enquetens spørgsmål 1 til debat

KI. 18.00 Enquetens spørgsmål 5 til debat  

KI. 19.00 Forhandlingerne slut.

KI. 19.10 Afgang med bus til Brøndby Ungdomsgård

Kl. 19.45 Spisning

KI. 20.10 Festtale af undervisningsminister K. B. Andersen KI. 20.35 Underholdning

KI. 21.30 Afgang med bus til Rådhuspladsen

 

SØNDAG DEN 4. APRIL 1965

Kl. 10.00 Forhandlingerne genoptages

Enquetens spørgsmål nr. 7 -10 -6 -3 -8 -9 -2 -4 -11 og 12 til debat

KI. 12.30 Middag i Snapstinget

KI. 13.15 Forhandlingerne genoptages

KI. 15.30 Rigsdagens resultat gøres op.

>UNG MENING<s resultat overrækkes til statsminister Jens Otto Krag samt repræsentanter for de politiske partier. LO, arbejdsgiverforeningen og erhvervsorganisationerne .

KI. 15.55 Afslutning af enqueten >Ung mening< ved formanden for DSU. Frederiksborg amt. Sven Skjold Christensen

KI. 16.10 Eftermiddagskaffe i Snapstinget

 

 

 

 

Copyright ©  2007-2008    www.odensea.dk