odensea.dk

denmark

HOME-START

OP

Arkæologiske udgravninger i Næsbyhoved Broby august-september 2006

Odense Byråd har den 30. august 2006 godkendt en lokalplan for et område syd for Bogensevej i Næsbyhoved Broby. Samme dag som vedtagelsen skulle kiggede jeg ind i området for at se, hvad det var der foregik. Det viste sig at man ved forundersøgelser af hele området har fundet historiske spor fra vikingetid eller jernalderen. Odense Bys Museer har folk på området der de kommende ca. 5. uger skal arbejde på området.

Stort fund fra vikingetid-jernalder ved de nye udstykninger på Stavadgyden. Der er indtil nu fundet stolpehuller fra ca. 7 langhuse og rester af potteskår.. Husene har været ca. 30-40 meter lange. Der er 5-6andre gravefelter , så måske har der i Næsbyhoved Broby været en jernalderlandsby.

 Desuden er der i området fundet spor efter jernudvikling. Hvad der i øvrigt findes i området vil senere undersøgelse fastslå. Desuden vil Odense Bys Museer udføre en kulstof14 undersøgelse for at tidsfastsætte bosættelsen.

I udgravningsområdet ligger i dag et villaområde bl.a. med vejnavnene: Langkærgårdvej, Møllestedet, Langkærgårdvænget, Lorentsvænget
Hans Hansens Vænget

 

Foto fra de arkæologiske udgravninger er foretaget af  Lars Bjørnsten 30 august 2006

Der har været lavet forundersøgelse i området Der graves i området for arkæologerne

Markering af et fund

Mand fra Lokalhistorisk forening og Ivan
 Husene har været ca. 30-40 meter lange. Foto i fugleperspektiv. Bemærk Næsbyhoved Broby kirke i baggrunden Afstanden mellem de to personer på billedet nedenfor svarer til længden på et af husene. I baggrund kirke og fjernvarme skorsten

Undersøgelsesrender

Undersøgelsesrender

Gravmaskine Markering af fund

 

 

 

Copyright ©  2007-2008    www.odensea.dk